• Cari İşlemleri
 • Personel İşlemleri
 • Stok / Depo Takibi
 • Kitap Modülü ve Kibo Katalog Entegrasyonu
 • Kibo Web Entegrasyonu
 • Banka İşlemleri
 • Kasa İşlemleri
 • Fatura
 • İrsaliye / Sevkiyat
 • Sipariş Yönetimi
 • Teklif
 • Gelir-Gider Yönetimi
 • Çek-Senet İşlemleri
 • Teknik Servis
 • CRM-Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Üretim-I
 • Resmi Muhasebe

Kibo Mobil Fiyatlandırma

Özellikler

Cari Takibi

Stok / Depo

Alış-Satış Faturaları

Kasa İşlemleri

Banka İşlemleri

Döviz İşlemleri

Raporlar

Çek-Senet

Sipariş Yönetimi

Farklı Depo

Teklif

İrsaliye-Sevkiyat

Gelir-Gider Yönetimi

Yönetim Raporları

Resmi Muhasebe

Eğitim

Paket-1
350 TL + KDV
(Yıllık) 1 Kullanıcı

1 Saat

Paket-2
425 TL + KDV
(Yıllık) 1 Kullanıcı

2 Saat

Paket-3
500 TL + KDV
(Yıllık) 1 Kullanıcı

3 Saat

Paket-4
950 TL + KDV
(Yıllık) 1 Kullanıcı

4 Saat